Docenten over de grens

In de praktijk

‘Ik zou graag meewerken aan een internationaal Europees onderwijssysteem’

Afbeelding: 

Voor het vierde opeenvolgende jaar maakt Koen Stapelbroek gebruik van staff mobility en hij kan het alle universitaire docenten aanbevelen. Een Italiaanse collega waarmee Koen Stapelbroek samenwerkte aan publicaties vond eigenlijk dat ik zijn studenten maar eens college moest geven. Zo konden zij kennismaken met een andere vorm van college geven. En het bood mij een inkijkje in een andere onderwijstraditie, terwijl je normaal gesproken je internationale collega’s alleen als onderzoekers leert kennen. Een win/win situatie dus. Als het alleen om onderwijs zou gaan, zou ik het wat beperkt vinden. Maar het mooie is dat het mij tegelijkertijd de kans biedt mijn onderzoekscontacten uit te bouwen. Bovendien trekken we gezamenlijk op als het gaat om ‘funding’ voor onderzoek, publicaties en seminars en we proberen tijdens de uitwisseling onderwijs en onderzoek zoveel mogelijk te integreren. 

Eén Europees onderwijssysteem

In Italië geef ik de bachelorstudenten ook in het Italiaans les. Dat heb ik leren spreken toen ik als student zelf op uitwisseling naar Turijn ging. Eigenlijk is college door een buitenlandse docent voor de studenten ter plekke een soort mini-exchange, maar in plaats van dat zij verkassen, komt de docent naar hen toe.

In vergelijking met Nederland heeft de onderwijspraktijk in Italië de reputatie ouderwets te zijn. Een groot verschil is dat Italiaanse docenten ‘spreekuur’ houden, waarbij je als docent bereikbaarder bent en echt persoonlijk iets kunt betekenen voor studenten. Bij ons is dat wat wegbezuinigd en gemoderniseerd. Begrijpelijk, maar daarmee is ook veel verloren gegaan. Zo biedt reflectie op andere wetenschapsculturen ook waardevolle kritische perspectieven op onze eigen academische cultuur. 

Het zou zeker niet misstaan, in ons streven een echte internationale instelling te worden om de voordelen van stafuitwisseling functioneel te maken en bijvoorbeeld een plaats te geven in convenanten of strategie. Ik zou graag meewerken aan een inter­nationaal Europees onderwijssysteem dat op een organische wijze ontstaat.

TEKST Carien van der Wal
FOTO Conny Mooldijk

Universitair Hoofddocent Koen Stapelbroek over staff mobility: