‘Strengere controle op ANBI’s schudt besturen wakker’

Development
Afbeelding: 

Bent u bijvoorbeeld bestuurder van een stichting en herkent u de problematiek? 
Neem dan contact op met Margot van Sluis: 
T 06 10 60 37 03
E m.vansluis@trustfonds.nl

In 2016 is Margot van Sluis door het Erasmus Trustfonds aangetrokken als director Endowment. Het is haar uitdaging om aan het eind van dit jaar een grootscheepse en unieke campagne te lanceren.

Om dit te bereiken moet het universitair alumnibeleid een flinke impuls krijgen, zodat we een echte community van betrokken alumni krijgen. Met elkaar kunnen we heel veel mogelijk maken en met een omvangrijk Endowment fonds kunnen we echt het verschil maken.

Dat willen we ook bereiken door te fungeren als een moederfonds voor fondsen en stichtingen die nu niet zelfstandig kunnen voldoen aan de eisen die de fiscus aan de ANBI status stelt. Organisaties met ANBI status mogen bijvoorbeeld geen gelden oppotten, maar vinden het soms lastig om goede projecten te vinden. Daarnaast moeten ze een professionele scheiding hanteren tussen het ophalen, beheren en uitgeven van gelden. Daarvoor is menskracht nodig met de bijbehorende overheadkosten en dat kan niet altijd uit de rendementen worden bekostigd. Kleinere ANBI statushouders komen daardoor in de problemen. Een oplossing is om deze fondsen onder te brengen, als ‘fonds op naam’ bij een grotere partij, waardoor de eigen identiteit blijft behouden net als de zeggenschap over de besteding van de gelden. 

Het Erasmus Trustfonds is hiervoor een geschikte en stabiele partner. Bij de universiteit zijn altijd projecten die een extra stimulans kunnen gebruiken, op het gebied van bijna elk denkbaar thema.

Interview met Margot van Sluis, director Endowment Erasmus Trustfonds